موقعیت ملک: <span>خیابان دانشگاه</span>

خیابان دانشگاه

5 ملک یافت شد

اجاره خانه یک روزه خیابان دانشگاه بندرعباس کد-۸۰۲

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره خانه یک روزه خیابان دانشگاه بندرعباس کد-۸۰۲ اجاره خانه یک روزه…

قیمت 230,000تومان
نمایش جزئیات

خانه مبله اجاره روزانه خیابان دانشگاه بندرعباس کد-۷۹۱

بندرعباس،خیابان دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

خانه مبله اجاره روزانه خیابان دانشگاه بندرعباس کد-۷۹۱ خانه مبله اجاره روزانه…

قیمت 280,000تومان
نمایش جزئیات

اجاره خانه روزانه خیابان دانشگاه بندرعباس کد-۷۸۵

بندرعباس،خیابان دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره خانه روزانه خیابان دانشگاه بندرعباس کد-۷۸۵ اجاره خانه روزانه خیابان دانشگاه…

قیمت 195,000تومان
نمایش جزئیات

اجاره روزانه سوئیت خیابان دانشگاه بندرعباس کد-۷۸۸

بندرعباس،خیابان دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره روزانه سوئیت خیابان دانشگاه بندرعباس کد-۷۸۸ اجاره روزانه سوئیت خیابان دانشگاه…

قیمت 115,000تومان
نمایش جزئیات

اجاره سوئیت مبله بندرعباس کد-۷۹۰

بندرعباس،خیابان دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره سوئیت مبله بندرعباس کد-۷۹۰ اجاره سوئیت مبله بندرعباس کد-۷۹۰ ، این…

قیمت 220,000تومان
نمایش جزئیات
Call Now Button