وضعیت ملک: <span>اقامتگاه های تخفیف دار</span>

اقامتگاه های تخفیف دار

19 ملک یافت شد

اجاره روزانه سوئیت ارزان بندرعباس کد-۷۹۸

بندر عباس

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره روزانه سوئیت ارزان بندرعباس کد-۷۹۸ اجاره روزانه سوئیت ارزان بندرعباس کد-۷۹۸…

قیمت 230,000تومان
نمایش جزئیات

اجاره خانه یک روزه خیابان دانشگاه بندرعباس کد-۸۰۲

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره خانه یک روزه خیابان دانشگاه بندرعباس کد-۸۰۲ اجاره خانه یک روزه…

قیمت 230,000تومان
نمایش جزئیات

اجاره ماهانه سوئیت گلشهر بندرعباس کد-۸۰۴

بندر عباس،گلشهر

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره ماهانه سوئیت گلشهر بندرعباس کد-۸۰۴ اجاره ماهانه سوئیت گلشهر بندرعباس کد-۸۰۴…

قیمت 223,000تومان
نمایش جزئیات

اجاره آپارتمان شهرک پیامبر اعظم بندرعباس کد-۸۰۷

بندرعباس،شهرک پیامبر اعظم

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره آپارتمان شهرک پیامبر اعظم بندرعباس کد-۸۰۷ اجاره آپارتمان شهرک پیامبر اعظم…

قیمت 220,000تومان
نمایش جزئیات

اجاره خانه مبله میدان شهدا بندرعباس کد-۸۰۸

بندرعباس،میدان شهدا

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره خانه مبله میدان شهدا بندرعباس کد-۸۰۸ اجاره خانه مبله میدان شهدا…

قیمت 250,000تومان
نمایش جزئیات

خانه مبله اجاره روزانه خیابان دانشگاه بندرعباس کد-۷۹۱

بندرعباس،خیابان دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

خانه مبله اجاره روزانه خیابان دانشگاه بندرعباس کد-۷۹۱ خانه مبله اجاره روزانه…

قیمت 280,000تومان
نمایش جزئیات
Call Now Button