نوع ملک: <span>آپارتمان</span>

آپارتمان

49 ملک یافت شد

اجاره روزانه آپارتمان بندرعباس کد-۷۹۴

بندرعباس،خیابان حقانی

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره روزانه آپارتمان بندرعباس کد-۷۹۴ اجاره روزانه آپارتمان بندرعباس کد-۷۹۴ ،آپارتمان مبله…

قیمت 660,000تومان
نمایش جزئیات

اجاره خانه مبله شیک بندرعباس کد-۷۹۳

بندر عباس، خیابان حقانی

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره خانه مبله شیک بندرعباس کد-۷۹۳ اجاره خانه مبله شیک بندرعباس کد-۷۹۳…

قیمت 800,000تومان
نمایش جزئیات

اجاره آپارتمان مبله لوکس بندرعباس کد-۷۹۲

بندرعباس، خیابان حقانی

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره آپارتمان مبله لوکس بندرعباس کد-۷۹۲ اجاره آپارتمان مبله لوکس بندرعباس کد-۷۹۲…

قیمت 650,000تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان مبله لوکس خیابان حقانی بندرعباس کد-۷۹۵

بندرعباس،خیابان حقانی

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان مبله لوکس خیابان حقانی بندرعباس کد-۷۹۵ آپارتمان مبله لوکس خیابان حقانی…

قیمت 450,000تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان دوخوابه خیابان حقانی بندرعباس کد-۷۹۶

بندر عباس،خیابان حقانی

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان دوخوابه خیابان حقانی بندرعباس کد-۷۹۶ آپارتمان دوخوابه خیابان حقانی بندرعباس کد-۷۹۶…

قیمت 550,000تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان مبله یک خوابه خیابان بلوار دانشگاه کد-۷۹۷

بندر عباس،بلوار دانشگاه

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان مبله یک خوابه خیابان بلوار دانشگاه کد-۷۹۷ آپارتمان مبله یک خوابه…

قیمت 231,000تومان
نمایش جزئیات
Call Now Button